Yıldız Teknik Teknopark
0212 934 10 84

Python Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Python Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Yazılım dünyasının önde gelen dillerinden Python nedir, nerelerde kullanılır kapsamlı olarak bu yazıda. Python, günümüzde web geliştirmeden mobil uygulamalara varıncaya kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Sağlamış olduğu avantajlar ve kolaylıklar nedeniyle her geçen gün biraz daha yaygınlaşmaktadır. Yazımızın devamında Python ile merak edilen tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Python Nedir
Python Nedir? Nerelerde Kullanılır? 6

Python Nedir?

Python; yazılım geliştirme, makine öğrenimi, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka ve veri bilimi alanlarında kullanılan bir programlama dilidir. Öğrenmesinin kolay olması ve farklı platformlarda çalışması nedeniyle geliştiricilerin en fazla kullanıldığı kodlama dillerindendir.

Python, tamamen ücretsiz bir yazılım olup, isteyen herkes indirerek bu yazılımı kullanabilir. Farklı sistemlerle entegre edildiğinde kodlama hızı artar. Zengin bir ekosisteme sahip olan Python, bu yönüyle de geliştiricilerin işlerini ciddi anlamda kolaylaştırmaktadır.

Python Tarihcesi
Python Nedir? Nerelerde Kullanılır? 7

Python Tarihçesi

Python, Hollandalı bir bilgisayar programcısı olan Guido Van Rossum tarafından hobi amaçlı olarak geliştirilmiştir. Noel tatilindeki boş zamanını değerlendirmek isteyen Guido Van Rossum, Python’ı bu şekilde geliştirmeye başlamış ve daha sonra ise bunu ciddi bir projeye çevirmiştir. Geliştirilen bu dilin ismi ise Rossum’un hayranı olduğu bir BBC dizisinden esinlenilmiştir.

1989 yılında geliştirilmeye başlanan bu yazılım dili, 1990 yılında tamamlanmıştır. Ancak daha sonraki süreçlerde farklı sürümler yayınlanarak geliştirmeler yapılmıştır. Söz konusu sürümler şu şekildedir:

 • Python 0.9.0 sürümü, 1991 yılında yayınlanmıştır. Bu sürümde hataların çözümü için bazı veri işlevleri ve türleri yer almıştır.
 • Python 1.0 sürümü, 1994 yılında yayınlanmıştır. Bu sürümde ise filtreleme, azaltma ve eşleştirme gibi yeni özellikler eklenmiş, kullanımın kolaylaştırılması hedeflenmiştir.
 • Python 2.0 sürümü, 2000 tarihinde yayınlanmış, Unicode karakter desteği başta olmak üzere geliştiriciler için kullanışlı yeni özellikler eklenmiştir.
 • Python 3.0 sürümü, 2088 yılında yayınlanmış olup, bu sürümde ise sayıların bölünmesi ve yazdırma işlevi gibi yeni özellikler eklenmiştir.

Python Özellikleri

Python, sahip olduğu özellikler ile günümüzdeki en kullanışlı programlama dillerinden biridir. Bu programlama dilinin öne çıkan temel özellikleri şu şekildedir:

 • Nesne Yönelimli Programlama Desteği: Python’da çeşitli nesneler, sınıflar ve kalıtım fonksiyonları vardır. Bu Python programlama dilini daha yeniden kullanılabilir ve sürdürülebilir kılar.
 • Basit ve Kolay Okunabilirlik: Python yazılım dili, kolay ve anlaşılabilir bir söz dizimine sahiptir. Daha az kodla daha çok iş yapılmasına olanak sağlar. Basit ve kolay anlaşılabilir olması sayesinde yeni geliştiricilerin de öğrenmesinde büyük bir avantajdır.
 • Yüksek Seviyeli Oluşu: Python programlama dili, gereksiz ayrıntılara yer vermeyen, bu sayede daha basit ve verimli kodlar oluşturulmasına olanak veren bir dildir.
 • Kütüphane Desteği: Geniş bir topluluğa ve kütüphane desteğine sahiptir. Python kodu yazarken, çeşitli işlev ve modüllere sahip kütüphanelerden yararlanabilirsiniz. Python ve veri bilimi, Python ve web geliştirme gibi alanların kendine ait fonksiyonları içeren kütüphaneleri bulunmaktadır.
 • Platformdan Bağımsızlık: Python yazılım dili, platforma bağımlı bir dil değildir. Yani oluşturduğunuz Python kodunu çalıştırmak için farklı işletim sistemlerine ihtiyacınız yok. Örneğin yazdığınız kodu hem Windows işletim sistemin de hem de Linux işletim sisteminde sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz.
Python Nasil Kullanilir
Python Nedir? Nerelerde Kullanılır? 8

Python Nasıl Kullanılır?

Python kullanımı son derece kolaydır. Özellikle bu programlama dilinin kullanımı için gerekli olan araçlara erişimin mümkün ve kolay olması, ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Python’ı kullanmak için şu adımlar izlenmelidir:

İlk olarak Python’ın kendi web sitesinden indirilmesi gerekir. İndirme işlemi ücretsiz olarak yapılır. İndirme için https://www.python.org/downloads/ adresi kullanılır.

 • İndirilen program bilgisayara kurulur.
 • Kodlama yapabilmek için bir IDE tercih edilir.
 • Tercih edilen IDE ile Python bağlantısı yapılır.
 • IDE üzerinde kodlama yapılmaya başlanılır.
 • Yazılan kodlar .py uzantısı ile kaydedilir.
Python IDEleri Nelerdir
Python Nedir? Nerelerde Kullanılır? 9

Python IDE’leri Nelerdir?

IDE, entegre geliştirme ortamı anlamına gelmektedir. Geliştiricilerin kod yazma, yazılan kodları düzenleme, kodların test edilmesi ve hataları giderme gibi işlemlerin tek yerden yapılmasını sağlayan programlardır. Bu programlar, tüm yazılım dillerinin kullanımını kolaylaştırmaktadır.

Python için kullanılan popüler IDE’ler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına ilişkin detaylar şu şekildedir:

PyCharm

En popüler IDE’lerden biridir. Bu programın ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki seçeneği vardır. Ücretsiz seçeneği, küçük çaplı kodlamalara izin verirken, büyük kodlamalar için ücretli versiyonun tercih edilmesi gerekir.

IDLE

Yalnızca Python için geliştirilmiş bir IDE’dir. Farklı işletim sistemlerinde başarılı şekilde çalışır. Komutların çalıştırılması ve çıktıların görüntülenmesi için kabuk penceresi oluşturma özelliği vardır. Ayrıca kendi hata ayıklayıcısı ile geliştiricilere kolaylık sağlamaktadır.

Atom

Github tarafından geliştirilen ve farklı programlama dilleri tarafından da kullanılan bir IDE’dir. Ücretsiz olarak kullanılabilmektedir. Farklı işletim sistemlerinde çalışma, paketlerin kolay şekilde oluşturulması ve yüklenmesi, otomatik kod tamamlama gibi özellikleri bulunur.

Spyder

Veri analistleri başta olmak üzere farklı meslek gruplarının kullandığı popüler bir seçenektir. Açık kaynak kodlu olması, veri görselleştirme ve hata ayıklamaya yönelik özellikleri vardır. Sadece Python’ı değil, farklı programlama dillerini de desteklemektedir.

Python Kitaplıkları

Python, geniş bir topluluğa ve geniş bir kütüphane desteğine sahiptir. Python dilini kullanırken farklı fonksiyonlardan yararlanılabilecek onlarca kütüphaneden destek almak mümkündür. İşte bunlardan en popüler olanları:

NUMPY

Çok boyutlu diziler, matrisler, lineer cebir ve ileri düzey matematiksel işlem işlevine sahip bir kütüphanedir. Python ve Veri Bilimi söz konusu olduğunda veri ile ilgili matematiksel işlemler yapılırken kullanılır.

PANDAS

Veri analizi ve manipülasyonu yapılırken kullanılan önemli Python kütüphanelerinden biridir. Veri üzerinde işlemler yapmak için çeşitli fonksiyonlara sahiptir. Pandas ile, Python ve veri bilimi projelerinde veri okuma, filtreleme, temizleme ve analiz etme gibi işlemler yapılır. Ayrıca veri tabloları ile çalışmak daha kolay bir hale gelir.

DJANGO

Python ve web geliştirme projelerinde çok önemli bir yere sahiptir. Web uygulamaları ve web siteleri oluştururken kullanılır. Açık kaynaklı ve yüksek seviyeli bir kütüphanedir. MVC(Model-View-Controller) mimarisine dayalıdır. Django kullanarak hızlı ve etkili web siteleri oluşturulabilir.

MATPLOTLIB

Grafik çizim paketlerine sahiptir. Veri görselleştirme açısından çok önemli bir işleve sahiptir. Çeşitli grafikler, histogramlar ve dağılım grafikleri bu kütüphane aracılığı ile kolaylıkla oluşturulur.

TENSORFLOW

Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir derin öğrenme kütüphanesidir. Yapay zeka sinir ağları oluşturulurken kullanılan Python programlama dili kütüphanesidir. Açık kaynak kodlu olduğu dünyanın her yerinde her geliştiri tarafından kullanılabilir. Makine öğrenme fonksiyonları sayesinde bilgisayar verilerini kullanarak yapay zekaya kendilerini öğrenmelerini ve karar vermelerini sağlattırır.

PYQT5

PyQt5, kullanıcılara grafiksel arayüz (GUI) sunmak için kullanılan Python kütüphanesidir.

Python Kullanim Alanlari
Python Nedir? Nerelerde Kullanılır? 10

Python Kullanım Alanları

Python, farklı alanlarda ve farklı amaçlar için kullanılır. En popüler kullanım alanlarından bazıları şu şekildedir:

 • Sunucu tarafından web geliştirme, en popüler kullanım alanlarındandır. Python ile web sitelerinin kullanıcılara bilgileri göstermek için yapmış olduğu karmaşık arka uç işlevleri kodlanır. Bu işlevlere dair kitaplıklarda çok sayıda seçenek olması, geliştiricilerin işlerini kolaylaştırır.
 • Python, bilindiği üzere bir betik dilidir ve bu özelliği sayesinde betiklerle otomasyon sistemleri oluşturulabilir. İnsanların yapmış oldukları işlemler, bu otomasyon sistemleri ile hızlı ve etkili olarak yapılır. Dosyaların isimlendirilmesi, dosya türlerinin değiştirilmesi, e-posta gönderimi gibi görevler, betikler ile yapılmaktadır.
 • Veri bilimi, en önemli kullanım alanlarından kabul edilir. Veri biliminde, veriler üzerinde işlemler yaparak bunların değerli bilgilere dönüşmesini sağlar. Böylece bu bilgiler kullanılarak farklı planlamalar ve stratejiler daha gerçekçi ve daha etkili şekilde oluşturulur.
 • Makine öğrenimi, bir diğer popüler kullanım alanıdır. Makinelerin (bilgisayarların), verileri kullanarak öğrenmesini ve tahminler yapmasını sağlamada Python kodları kullanılır.
 • Oyun geliştirme için de kullanılan dillerden biridir. Ayrıca oyun geliştirmek isteyenler, Pygame kütüphanesinden yararlanarak, süreçleri çok daha hızlı bir şekilde tamamlar.

Bunların haricinde ise yapay zeka, robotik uygulamalar, veri analizi, yazılım geliştirme gibi alanlarda da Python kullanılmaktadır.

Python, uzun yıllar geliştirilen bir programlama dili olmasına karşın halen aktif olarak kullanılmaktadır. Gelecekte de kullanılacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Ecodatin tarafından verilen Python eğitimi ile siz de bu yazılım dilini öğrenebilir ve yeni kariyer fırsatları yakalayabilirsiniz.

İçeriğimizi Oylayın!
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Required fields are marked *