Yıldız Teknik Teknopark
0212 934 10 84

İş Analistliği Nedir? Ne İş Yapar?

İş Analistliği Nedir? Ne İş Yapar?

İş analistliği, işletmelerin verimlilik ve rekabet güçleri için öneme sahip mesleklerden biridir. Rekabetin üst seviyeye geldiği günümüzde işletmeler, rakiplerinden bir adım öne geçebilmek ve verimliliklerini artırmak için farklı profesyonellerden yardım almaktadır. İş analistleri de bunlardan biridir. Peki, iş analistliği nedir? Ne iş yapar?

İş Analistliği Nedir?

İş analistliği; işletmelerin ve benzeri türden organizasyonların iş süreçlerini değerlendiren, geliştiren ve gerekli öngörüleri yapan meslek grubudur. İşletmedeki iş süreçlerine ilişkin problemlerin tespit edilmesinden ve bunların iyileştirilmesinden sorumludur.

Is Analistligi Nedir
İş Analistliği Nedir? Ne İş Yapar? 4

İş analistliği; işletmelerdeki iş süreçlerinin detaylı olarak analizini yapan meslek grubu olarak da ifade edilebilir. Bu analizler neticesinde operasyonel verimliliğin artması temel hedeftir. Söz konusu hedefe ulaşılabilmesi için ihtiyaçların belirlenmesi ve bunlara yönelik çözümler ve yeni stratejiler geliştirilmesi gerekir. Tüm bu süreç, iş analistleri tarafından gerçekleştirilir.

Bilindiği gibi günümüzde işletmelerin veya diğer organizasyonların iş ve hizmet süreçlerinin önemli kısmı dijital olarak raporlanmakta, kayıtlar bu şekilde tutulmaktadır. Ayrıca iletişim ve etkileşim süreçleri de yine dijital alandan gerçekleştirilmektedir. Bütün bunlara bağlı olarak analiz süreçleri dijital ortamdaki veriler ve datalar üzerinden yapılmaktadır.

Is Analistleri Ne Is Yapar
İş Analistliği Nedir? Ne İş Yapar? 5

İş Analistleri Ne İş Yapar?

İş analistleri, işe ilişkin süreçler ile bilişim teknolojileri arasındaki köprüyü oluşturmaktadır. Bu işlevleri, görev ve sorumluluklarını direkt olarak etkilemektedir. İlk bakışta analistlerin görevlerinin iş süreçlerinin analizi, bu analiz sonuçlarının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin üretilmesi olarak özetlenebilir. Ancak yaptıkları işler çok daha kapsamlı ve işletmeler için hayati önemdedir.

İş analistlerinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • İşletmeye ilişkin detaylı analizler yapmak ve analizlerden elde edilen verilere göre işletme hedeflerini güncellemek
 • Analiz sonuçları kapsamında iş süreçlerini yenilemek ve geliştirmek
 • Proje ekibinin kurulumu ve bütçesinin belirlenmesi sürecine destek vermek
 • Projelerin takibini yapmak ve düzenli olarak raporlar yayınlamak
 • Analizler ve fikirler için toplantılar, sunumlar gerçekleştirmek
 • Üretim süreçlerini optimize etmek ve verimliliği artırmak
 • Analiz sonuçlarına göre departmanların denetimini yapmak ve aksaklıklara ilişkin raporlar düzenlemek
 • Özel pazarlama yöntemlerini ve stratejik planlama süreçlerini desteklemek

İş analistliği mesleğinin görev ve sorumlulukları bu şekilde olup, görev yapılan sektöre bağlı olarak bunlar farklılık gösterebilmektedir.

Nasil Is Analisti Olunur
Serious man working on laptop at home office wearing blue shirt

Nasıl İş Analisti Olunur?

İş analistliği, yeni nesil mesleklerden biridir. Bundan dolayı söz konusu meslek için lisans ve ön lisans programları bulunmamaktadır. Söz konusu durum ise iş analisti olmak isteyenlerin dışarıdan eğitim almalarını zorunlu kılmaktadır.

Her ne kadar bu meslek için bir lisans programı olmasa da bazı lisans programlarından mezun olanlar, ilgili meslek için daha şanslı kabul edilmektedir. Bu programlar; bilgisayar mühendisliği, matematik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği ve yönetim bilişim sistemleri şeklindedir. Bu programlarda kazandırılan bilgi ve beceriler, iş analistliğinde önemli avantajlar sağlamaktadır.

İş analisti olabilmek için adayların sahip olması gereken bazı beceriler de vardır. Söz konusu beceriler şu şekilde sıralanabilir:

 • Analitik düşünme becerisi
 • Yüksek analitik zeka
 • Detayları hakim olma
 • Çözüm odaklı yaklaşım
 • Matematik becerileri
 • Sayısal verileri işleme becerisi
 • Problem çözme yeteneği
 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği
 • Problem çözme becerileri

Bu mesleği yapabilmek için bu becerilere sahip olmak gerekir. Aksi durumda iş analistliği eğitimi alınsa dahi mesleği yaparken ciddi zorluklar yaşanacaktır.

İş analistliği için gerekli özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, Ecodation tarafından verilen eğitimden yararlanarak iş analistliği eğitimi alabilir ve bu alanda büyük bir avantaj elde edebilirsiniz.

İçeriğimizi Oylayın!
İlginizi Çekebilir
Yorum Yapın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Required fields are marked *